Zwroty i reklamacje

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia. Sklep gwarantuje zwrot otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Po otrzymaniu od Klienta informacji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy pieniądze zostaną niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie. W przypadku wpłaty na poczcie, bądź zapłaty za towar za pobraniem Sklep prosi o wysłanie maila z informacją o numerze rachunku bankowego Klienta dla celów dokonania zwrotu płatności na mail office@mostwanted.gifts

Towar należy odesłać lub przekazać na adres Most Wanted sp. z o.o.Kuznocin 55, 96-500 Sochaczew – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Skuteczność odstąpienia (dotyczy towarów)

Aby odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru należy poinformować Most Wanted sp. z o.o., Kuznocin 55, 96-500 Sochaczew o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres email: office@mostwanted.gifts). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy >>

Reklamacje:
1. Wady fabryczne/uszkodzenia (towaru i e-wydania)

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne.

2. Błędnie zamówiony towar przez klienta

Jeżeli po otrzymaniu pozycji okaże się, iż zamawiane towary zostały mylnie zamówione, można dokonać wymiany. Prześlij na adres Sklepu w ciągu 10 dni daną pozycję z dokładną informacją, na jaki produkt mamy dokonać wymiany.

Po otrzymaniu przesyłki, jeśli będzie to możliwe, dokonamy wymiany.

Odsyłane pozycje nie mogą być zniszczone, bądź rozpakowane, jeśli były fabrycznie zafoliowane.

Koszt odesłania mylnie zamówionej pozycji oraz dosłania nowej pozycji ponosi Klient. Jeśli w związku z wymianą pozycji powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.

Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na jedno z naszych kont z dopiskiem “dopłata do wymienionych pozycji z /numer zamówienia/”

3. Przesyłka niezgodna z zamówieniem

Jeśli po otworzeniu przesyłki okaże się, że znajdujące się pozycje zostały mylnie do Ciebie przesłane, lub część zamówienia nie zgadza się z pozycjami zamawianymi, skontaktuj się z nami.

Mylnie wysłane tytuły należy przesłać na adres Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym. Do przesyłki należy dołączyć informację, na którą pozycję mamy dokonać wymiany, oraz numer konta, na które dokonamy zwrotu poniesionych kosztów odesłania towarów.

Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że brakuje pozycji zawartej na dołączonej fakturze lub rachunku, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Jeśli po sprawdzeniu, okaże się, że w Twojej paczce brakowało zgłaszanej pozycji, zostanie ona do Ciebie dosłana w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku Sklep.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z uwzględnienia reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji w następujący sposób:
– jeśli zamówienie opłacone było przelewem – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
– jeśli zamówienie opłacone było kartą kredytową, tPay, PayU lub DotPay- zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty lub konto tPay, PayU lub DotPay,
– jeśli zamówienie opłacone za pobraniem – zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane konto bankowe.